Tree Hotel

Bo omgiven av den norrlänska naturen.

Bookvisit Channel Manager:
Visa din tillgänglighet i realtid på alla kanaler

BookVisit Channel Manager blir kärnan i din digitala struktur. Den integrerar med ditt PMS samtidigt som den även integrerar med alla dina kanaler för försäljning: din egna hemsidan, GDS’er, OTA’er, API’er för Google, Trip Advisor, Liveroom m fl. Detta gör att alla visar samma korrekta tillgänglighet och den uppdateras i realtid.

Allt i realtid

Din tillgänglighet uppdateras i realtid i alla kanaler. Sker en förändring i din tillgänglighet i någon av dina kanaler kan du tryggt lita på att BookVisit håller alla dina kanaler uppdaterade, i realtid.

Uppdatera dina priser på ett enda ställe

Med vår lösning behöver du endast uppdatera din prisinformation på ett enda ställe. Du bestämmer även vilka priser som ska gälla för vilka kanaler. Allt i en och samma smarta produkt; BookVisit.

Maximera din vinst online med din egna hemsida

Vi gör det mer effektivt och lättare att hantera din egna hemsidan med BookVisit. Din egen webb hanteras som vilken kanal som helst och du styr utbud, priser, paketering mm direkt från och ett samma ställe.

Nästan allt börjar i mobilen

Idag är mobilen nästan alltid den första platsen din framtida kund gör sitt första möte med dig. Därför är det självklart att alla delar i vår produkt är 100% responsiv. Ett riktigt bra upplevelse oavsett du använder telefonen, surfplattan eller datorn.